«Broderskap» betyr ikke bare at hver og en av oss må utvikle broderlige kvaliteter av intelligens, forståelse og karakterstyrke for å hjelpe og elske vår neste, men også at denne læren er for alle medlemmer av menneskesamfunnet, hvis forutbestemmelse er å leve sammen som barn til en og samme skaper: vår himmelske Fader og til en og samme mor: Natur.