Kjærlighetens Gud,
La din vilje skje på jorden.
La fred bli gjenopprettet 
mellom nasjonene.
La ditt lys skinne i alle sinn, 
alle hjerter, alle sjeler.
Slik at de blir inspirert av 
tanken om brorskap 
i gjensidig samarbeid og 
kjærlighet mellom alle folk.

Omraam Mikhaël Aivanhov

Blogg-Engelsk