Undervisningen.

«Læren til Det Universelle Hvite Broderskap kommer ikke med en ny vitenskap eller en ny filosofi, men bare et mål, en retning, et ideal mot kollektivitet og universalitet: Alle mennesker er brødre og søstre, sønner og døtre av samme far og samme himmelske mor, og de skal forenes som celler i et legeme som alle arbeider i harmoni for organismens helse. » 

For å bli en enhet forutsetter det at de enkelte medlemmene i en gruppe jobber i harmoni med hverandre og at hver og en ivaretar sin egen funksjon, at de utfyller og gjensidig beriker hverandre til beste for alle.

«Utad vil vi alltid forbli separate individer, med en fysisk kropp, et navn, en identitet, men innad må vi forene oss til å danne et kollektivt vesen for å lære å leve et kosmisk liv, et universelt liv