Omraam

Barndom i Varna, Bulgaria

Omraam Mikhaël Aïvanhov ble født i landsbyen Serbtzi, Makedonia 31. januar 1900 og bodde senere i Varna, Bulgaria. Hans ungdom var preget av mange vanskeligheter: farens tidlige død, ekstrem fattigdom, konstant sosial uro og krig var for ham muligheter til å utvikle sin viljestyrke, hans bevissthet og hans åndelige liv. Dette var egenskaper som hjalp ham senere i livet når han hadde ønske om å være til nytte for hele menneskeheten.

Møte med mester Peter Deunov

Som 17-åring sluttet han seg til brorskapet til mester Peter Deunov, som skulle ha en avgjørende innflytelse på ham. Etter å ha oppnådd diplomet ved universitetet i Sofia ble han lærer, og fra 1934 til 1937 skoleleder. Samtidig fulgte han standhaftig undervisningen til Peter Deunov, som for ham var et stort felt av leting og erfaring.

Selv om hans nærvær i Broderskap alltid var diskret og beskjeden, hadde han en dyp åndelig og menneskelig innflytelse på sine med medlemmer. I 1937, når 2. verdenskrig nærmet seg,forutså Peter Deunov at politisk uro ville føre til et forbud mot alle åndelige foreninger i Bulgaria og sendte disippelen Mikhaël Aïvanhov til Frankrike, hvor han skulle bevare, utvikle og formidle sin lære.

 

oma bio 2

Frankrike

Fra 1937 arbeidet Frère Mikhaël utrettelig med å gjøre kjent den læren han hadde tatt med til Frankrike. Etter hvert ga hans lysende tilstedeværelse ham tilgang til og betydelig innflytelse i forskjellige kretser i det franske samfunnet. Til tross for vanskeligheter og prøvelser, forble han tro mot sitt oppdrag og fortsatte å gi kjærlighet og oppmerksomhet til alt han opplevde, og ba aldri om betaling av noe slag.

Motivert av hans overveldende ønske om å bidra til realiseringen av en universell familie - et ønske han aldri mistet - grunnla han det franske brorskapet etter samme mønster som Peter Deunovs. I 1947 opprettet han den første brorskapforeningen i Frankrike, kalt ‘La Fraternité Blanche Universelle’. Han ble invitert til andre land for å snakke, og andre foreninger ble dannet i andre land etter hvert som brorskapet vokste.

 

Reiser i India

I 1959, etter mer enn tjue år viet til oppdraget som Peter Deunov hadde betrodd ham, reiste han til India, hvor han tilbrakte et år. Der møtte han flere åndelige mestere. Det var i India, under omstendigheter som han aldri avslørte for fullt, at han fikk navnet 'Omraam'. Inntil denne tiden hadde han nektet å bli adressert som Mester av disiplene. Han hadde alltid sett på seg selv som en disippel av sin egen lærer, Peter Deunov, og ble kalt Frère Mikhaël.

Nå hadde alt forandret seg. Disiplene hans, som hadde fulgt ham i 22 år, insisterte på å gi ham den respekten de skyldte ham, og til slutt lot han seg kalle 'Master'. En sann Mester, forklarte han, er en som vet sannheten, som forstår og respekterer eksistenslover og prinsipper. Han har også viljen og evnen til å kontrollere sin indre verden og bruke denne selvbeherskelsen med det eneste formål å manifestere alle egenskapene og dyderne til uselvisk kjærlighet.

En moderne, universell undervisning

I årene som fulgte, og til han forlot denne verden 25. desember 1986, fortsatte mester Omraam Mikhaël Aïvanhov undervisningsoppdraget sitt, og holdt tusenvis av foredrag, alltid gratis, i Frankrike og mange andre land, inkludert Scandinavia. Hans undervisning er universell i sitt omfang, og metodene han presenterer samsvarer veldig passende med vår tids behov og utfordringene i dagens samfunn. Hans konstante motivasjon var, som han sa, å være nyttig for sine medmennesker, å hjelpe dem med å finne kreftene og egenskapene som skaperen hadde gitt dem, og å spille sin rolle i etableringen av en global og broderlig menneskelig familie - en gullalder for menneskeheten.

 

For videre lesning : Mystery of light, by Georg Feuerstein Ph.D.  PROSVETA