Ankeret: symbol på håp og tillit. I tidlig kristendom refererer formen til korset. I esoterisk vitenskap symboliserer ankeret, som en trident, treenigheten på forskjellige nivåer. Tauet refererer til den faste forbindelsen til et høyt ideal og symboliserer også slangen (kundalini) eller vintreet som snor seg oppover til himmelen, og utfører rensearbeid underveis.

Omraam Mikhaël Aivanhov

Blogg-Engelsk