RP0010Læren er gitt ut i bokform, basert på Omraam Mikhael Aivanhovs foredrag som er stenografert ned, eller tatt opp på bånd. -Samlede verk: Av disse er det 32 titler på fransk og hvert verk inneholder flere forskjellige foredrag. 19 er oversatt til engelsk. 1 er oversatt til norsk. -Izvor serien er pocketbøker som inneholder utdrag fra forskjellige foredrag over et bestemt tema. Det finnes 45 slike bøker på fransk, 42 på engelsk og 9 på norsk eller dansk. -Noen opptak av foredrag finnes tilgjengelige på DVD eller CD. Å meditere ved soloppgangen om våren og sommeren er en helt sentral del av læren (Surya-yoga). Korsang er spesielt viktig. Sangene er hovedsakelig komponert av Peter Deunov. Han har også komponert en ringdans av åndelig karakter som kalles ”paneurytmi”. Vegetarmåltider som blir inntatt i stillhet er en øvelse i å beherske det åndelige (Hrani-yoga). Læren til ”Det Universelle Hvite Broderskap” gir svar på tilværelsens spørsmål i harmoni med de store universelle prinsippene. Noen av spørsmålene som blir tatt opp er følgende: -Begrepet reinkarnasjon og loven om karma som knyttes til det. -Morens rolle under graviditeten. -Å respektere naturens lover og betydningen av at menneskene lever et harmonisk liv i de tre verdener av tanke, følelse og handling. Den levende naturens filosofi har som mål å gjenopprette en indre harmoni i mennesket. Den vil virkeliggjøre en syntese mellom vitenskap, religion og kunst.

"Det Universelle Hvite Broderskaps lære hevder ikke at man skal fjerne seg fra verden og det sosiale liv for å ofre all sin tid på meditasjon og bønn. Andre lærer har gjort det og de har hatt sine grunner, men læren til Det Universelle Hvite Broderskap er forskjellig, dens oppgave er annerledes. Det dreier seg ikke om å samle noen få personer og trekke dem med på en vei som er utelukkende åndelig og mystisk. Den ønsker å berøre hele verden, trekke med seg hele verden, og man kan ikke trekke med seg en hel verden på en vei som kun er der for noen få. Og ettersom dens mål er annerledes er også dens metoder annerledes. Det er ønskelig at alle arbeider, danner en familie og manifesterer seg som sosiale individer, men samtidig må de ha disiplin og metoder for å forbedre det familiære og sosiale livet. Hvor mange er ennå på det stadium at de kaster seg ut i det åndelige liv og lar sine forretninger falle, eller de ivaretar sine forretninger og lar det åndelige livet falle. Nei, man må få til begge deler.”