logo

Det Universelle Hvite Broderskap er en kulturell forening som arbeider med å studere, spre og praktisere læren til den åndelige mesteren Omraam Mikhael Aivanhov. Medlemskap i foreningen er åpent for alle uansett rase, religion, yrke og sosial status. Navnet ”Det Universelle Hvite Broderskap” henviser ikke til rase eller hudfarge. Akkurat som hvitt lys inneholder alle farger, omfatter ”Det Universelle Hvite Broderskap” alle raser. Foreningen oppfordrer til at vi på hele vår jord lever et liv i broderskap, harmoni og i respekt overfor alle folkeslag, alle religioner og alle nasjonaliteter. Foreningen arrangerer medlemsmøter i Oslo-området.